Ako sa vyhnúť exekúcii

Exekúcia nemusí byť nutne nevyhnutná. Akonáhle dôjdete k zisteniu, že už nemáte peniaze na splácanie svojich záväzkov, svoju situáciu okamžite riešte a hľadajte spôsoby, ako sa vyhnúť možnému exekučnému konaniu. Ako postupovať? To Vám práve teraz priblížime!

» 3 min čítania «

Kontokorent k bežnému účtu využívajte uvážlivo

Exekúcia popisok obr ..

Jednajte s veriteľmi

Pasívnym chovaním nič nezmeníte. Skontaktujte svoje veriteľa a snažte sa vyjednať zmenu splátkového kalendára, predĺženie splátkového obdobia alebo zníženie či odklad splátok. Ani veritelia nemajú záujem o exekúcii, pretože proces môže byť zdĺhavý a nákladnejšie. Máte teda vysokú šancu uspieť.

Refinancujte svoje existujúce úvery

Márne zháňate peniaze na úhradu splátok? Skúste požiadať banku alebo nebankové inštitúcii o refinancovaní Vašich existujúcich záväzkov a zastreší všetky úvery do jedného. Výsledkom sú nižšie mesačné splátky s dlhšou dobou splatnosti a úspora financií na poplatkoch za jednotlivé úvery.

Navštívte exekútorský úrad

Ak sa Vašimi dlhy už zaoberá exekútorský úrad, ihneď konajte. Pravdepodobne svoje záväzky nebudete schopní splatiť v určenom termíne, preto sa skúste dohovoriť na splátkovom kalendári a plniť ho.

Vyhláste osobný bankrot

K tomuto kroku môžu pristúpiť len tí, ktorí majú záväzky u viac ako dvoch veriteľov a môžu splatiť zo svojich príjmov aspoň 30% dlhov počas päťročného obdobia. K tejto variante by sa nemali uchyľovať tí, kto vlastní hnuteľný či nehnuteľný majetok, pretože ako prvý dochádza k odpredaju tohto majetku, čo je podobné ako v prípade exekúcie.

Zistite, kde všade dlhujete

Nie je od veci zistiť si z registra dlžníkov svoje záväzky, prípadne sa informovať na súde v mieste trvalého bydliska, či Vám nehrozí exekúcia. Pre prehľad si spíšte výšku splátok a včas ich za inú.


Finanční rádce

Ako sa vyhnúť exekúcii
Na čo si dať pozor pri používaní kreditnej karty
Na čo si dať pozor u pôžičiek

Ďalšie články

Viete, čo je to bonita a ako sa posudzuje?
Na čo si dať pozor pri používaní kreditnej karty
Dodržujte základné pravidlá a vyhnite sa exekúciu
Termínovaný vklad, sporiaci účet alebo stavebné sporenie
Myslíte na dôchodok?
Kto si najčastejšie požičiava
Prečo sú americké hypotéky obľúbené nielen v Amerike
Chcete sa stať investorom do nehnuteľností?
Sporiaci účet: aby peniaze neležali ladom