Čo je to rozhodcovská doložka

Rozhodcovská doložka je súčasťou niektorých zmlúv alebo obchodných podmienok. Jedná sa o dohodu, kedy sa obe zmluvné strany dohodnú, že prípadné spory budú riešiť prostredníctvom rozhodcu, nie súdu.

» 3 min čítania «

Kontokorent k bežnému účtu využívajte uvážlivo

Rozhodcovská doložka obr

Rozhodcovská doložka v spotrebiteľských úveroch

Táto doložka má zmysel pri riešení sporov medzi podnikateľmi, nie v prípade, keď si strany nie sú rovné. Zamerajme sa na rozhodcovskú doložku v spotrebiteľských úveroch. Dlžník sa tak zrieka možnosti riešiť spor pred súdom - nezávislú inštancií. Zatiaľ čo proti rozhodnutiu súdu sa možno odvolať, proti rozhodcovi nálezu je to veľmi komplikované. Tieto dve rozhodnutia majú spoločné to, že sú právne platné a ihneď vykonateľné. To znamená, že Váš záväzok môže byť odovzdaný rovno exekútorovi.

Vždy výhodnejšie pre veriteľa

Rozhodcovská doložka je v prípade úverových zmlúv vždy výhodnejšie pre veriteľa. Žiadateľ o úver je tak stavaný do podriadenej pozície voči navrhovateľovi zmluvy, ktorým je úverová spoločnosť. Práve tá si vyberá osobu rozhodcu, čo je súkromný subjekt, ktorý je závislý na množstve pridelené práce. Jeho cieľom je získať čo najväčší objem zákaziek, a preto pri sporoch väčšinou vyhovie tomu, kto mu spory prideľuje.

Čo robiť, keď ste podpísali rozhodcovskú doložku?

Nie je Vašou povinnosťou podpisovať túto doložku a je možné s ňou nesúhlasiť. Ak ste už rozhodcovskú doložku podpísali, obráťte sa na právnikov alebo špecializované poradne, kde Vám vysvetlí prípadné riešenie sporu alebo postup napadnutie rozhodcovského rozsudku na súde. Môžete uspieť, pretože mnoho úverových spoločností ťaží z neznalosti spotrebiteľov a zahŕňa do zmlúv doložku bez právnej platnosti.


Finančné pojmy

Čo je to bonita
Čo je to register dlžníkov
Čo je to rozhodcovská doložka
Čo je to RPMN

Ďalšie články

Viete, čo je to bonita a ako sa posudzuje?
Na čo si dať pozor pri používaní kreditnej karty
Dodržujte základné pravidlá a vyhnite sa exekúciu
Termínovaný vklad, sporiaci účet alebo stavebné sporenie
Myslíte na dôchodok?
Kto si najčastejšie požičiava
Prečo sú americké hypotéky obľúbené nielen v Amerike
Chcete sa stať investorom do nehnuteľností?
Sporiaci účet: aby peniaze neležali ladom